truyện ngắn Di Chúc
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
truyện ngắn Di Chúc
#1
<div>
Rồi cũng c&oacute; một ng&agrave;y, b&aacute;c sĩ sẽ n&oacute;i với t&ocirc;i rằng bộ n&atilde;o của t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng hoạt động nữa, hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; cuộc đời t&ocirc;i hầu như đ&atilde; chấm dứt.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
* Khi điều đ&oacute; xảy ra, xin đừng cố g&aacute;n gh&eacute;p một cuộc sống nh&acirc;n tạo v&agrave;o trong cơ thể t&ocirc;i bằng tất cả những thứ m&aacute;y m&oacute;c đ&oacute;.</div>
<div>
Xin đừng gọi đ&oacute; l&agrave; &quot;gi&acirc;y ph&uacute;t l&acirc;m chung&quot; của cuộc đời t&ocirc;i, m&agrave; h&atilde;y gọi đ&oacute; l&agrave; một khởi đầu của sự sống mới v&igrave; t&ocirc;i sẽ g&oacute;p tấm th&acirc;n n&agrave;y để gi&uacute;p những người kh&aacute;c c&oacute; được một cuộc sống l&agrave;nh lặn hơn.</div>
<div>
[CENTER][Hình: 1604775_824129590942155_3075986988119877...f55cc8db94][/CENTER]</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
H&atilde;y đem &aacute;nh s&aacute;ng của t&ocirc;i d&acirc;ng tặng cho một người đ&agrave;n &ocirc;ng chưa từng một lần nh&igrave;n thấy &aacute;nh nắng mặt trời, chưa bao giờ được thấy gương mặt dễ thương của trẻ thơ, v&agrave; chưa từng nh&igrave;n thấy t&igrave;nh y&ecirc;u trong đ&ocirc;i mắt của một người phụ nữ.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
H&atilde;y tặng tr&aacute;i tim của t&ocirc;i cho một người lu&ocirc;n bị tr&aacute;i tim m&igrave;nh h&agrave;nh hạ bằng những cơn đau đớn triền mi&ecirc;n.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
H&atilde;y truyền những giọt m&aacute;u của t&ocirc;i cho cậu b&eacute; đang thương t&iacute;ch đầy m&igrave;nh sau tai nạn giao th&ocirc;ng kia để n&oacute; c&oacute; thể sống cho tới ng&agrave;y được nh&igrave;n thấy ch&aacute;u chắt của m&igrave;nh.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
T&ocirc;i sẽ hiến hai quả thận của m&igrave;nh cho những ai phải sống lần hồi qua ng&agrave;y bằng chiếc m&aacute;y chạy thận nh&acirc;n tạo.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
H&atilde;y lấy xương của t&ocirc;i, từng thớ thịt của t&ocirc;i, v&agrave; tất cả những sợi d&acirc;y thần kinh n&agrave;y nữa nếu điều đ&oacute; gi&uacute;p cho những đứa trẻ tật nguyền c&oacute; thể đi lại được.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
H&atilde;y nghi&ecirc;n cứu từng ng&oacute;c ng&aacute;ch trong bộ n&atilde;o của t&ocirc;i.</div>
<div>
Nếu cần thiết, h&atilde;y lấy cả c&aacute;c tế b&agrave;o, đem ph&aacute;t triển ch&uacute;ng, th&iacute; nghiệm ch&uacute;ng để một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;ng c&oacute; thể gi&uacute;p cho một cậu b&eacute; c&acirc;m c&oacute; thể bật l&ecirc;n tiếng n&oacute;i hay để một c&ocirc; b&eacute; bị điếc c&oacute; thể nghe thấy tiếng mưa rơi b&ecirc;n ngo&agrave;i cửa sổ.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
Nếu t&ocirc;i c&oacute; c&ograve;n lại g&igrave; th&igrave; h&atilde;y đem thi&ecirc;u tất cả rồi thả tro v&agrave;o trong gi&oacute;, biết đ&acirc;u nhờ gi&oacute; mang đi, ch&uacute;ng cũng gi&uacute;p &iacute;ch được g&igrave; cho những b&ocirc;ng hoa xinh đẹp kia.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
Nếu buộc phải đem ch&ocirc;n thứ g&igrave; đ&oacute; của t&ocirc;i, xin h&atilde;y ch&ocirc;n đi tất cả những tội lỗi, yếu k&eacute;m, hay những định kiến m&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; d&agrave;nh cho những người chung quanh.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
H&atilde;y đem tội lỗi của t&ocirc;i đến cho quỷ dữ.</div>
<div>
Đem linh hồn t&ocirc;i đến cho Thượng đế.</div>
<div>
Nếu như, d&ugrave; chỉ t&igrave;nh cờ th&ocirc;i, bạn muốn nhớ đến t&ocirc;i, th&igrave; h&atilde;y thay t&ocirc;i l&agrave;m những điều tốt hay n&oacute;i những lời y&ecirc;u thương với những ai đang cần đến bạn.</div>
<div>
Nếu bạn l&agrave;m đ&uacute;ng tất cả những điều t&ocirc;i đ&atilde; dặn, th&igrave; t&ocirc;i sẽ Kh&ocirc;ng Bao giờ Chết!</div>
Trang chơi game:http://trochoivui.com


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Truyện ngắn Chiếc Bánh Kem giatour 0 2,097 12-30-2014, 04:35 PM
Bài mới nhất: giatour
  Truyện ngắn Ước Mơ Lớn giatour 2 3,629 12-29-2014, 01:10 PM
Bài mới nhất: traudat
  Câu chuyện cuộc sống Truyện Chú Lừa giatour 0 2,089 11-20-2014, 03:24 PM
Bài mới nhất: giatour

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách