Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt NamĐam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Các điều lệ

Điều lệ là tự tâm, bởi bạn, chính bạn và do bạn.

Mọi người đều bình đẳng. Thành viên cũng như quản trị, có lỗi thì phải phạt.

Không gửi vấn đề nhạy cảm: chính trị, tình dục. Không nói khích bác lẫn nhau.

Chúng ta sẽ có nhiều chương trình offline trong tương lai nên cần hòa đồng với mọi người. Diễn đàn và tất cả mọi người tham gia sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn có gây hấn với ai.

Nếu bạn đồng ý, vui lòng nhấn nút 'Đồng ý' bên dưới.