hỏi cách làm sáo fa trầm!!
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
hỏi cách làm sáo fa trầm!!
#1
<p>
t&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; m&igrave;nh muốn l&agrave;m một c&acirc;y s&aacute;o fa trầm nhưng m&igrave;nh chưa biết g&igrave; về loại s&aacute;o n&agrave;y cả. mong c&aacute;c bật cao nh&acirc;n chỉ gi&aacute;o gi&uacute;p ^^!! chẳng hạn như c&ocirc;ng thức t&iacute;nh ,vị tr&iacute; c&aacute;c nốt bấm, v&agrave; lối bỏ ng&oacute;n như thế n&agrave;o ..v..v.. về tuner thi minh dung một so phần mềm tuner tr&ecirc;n điện thoại liệu co chuẩn khổng mong giup đở!!! thanks c&aacute;c b&aacute;c trước h&igrave;!!</p>
#2
<p>
kh&ocirc;ng ai quan t&acirc;m haizzz....</p>
#3
<p>
'skendynguyen' pid='23522' datel Đã viết:</p>
<p>
kh&ocirc;ng ai quan t&acirc;m haizzz....</p>
<p>
</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
G&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m với chả quan t&acirc;m hả b&aacute;c, đầy tr&ecirc;n mạng m&agrave; ko chịu kiếm, anh em gặp mấy người lười như b&aacute;c th&igrave; cũng chả muốn nọi chuyện, rảnh th&igrave; xuống xem c&aacute;i link n&agrave;y nh&eacute; :</p>
<p>
http://damsan.net/showthread.php?tid=882</p&gt;
Đẳng cấp là cái chi chi
Cũng chỉ một mớ tử thi bấy nhầy......

Zeroman Vo Quan
#4
<p>
&yacute; m&igrave;nh muốn hỏi l&agrave; s&aacute;o fa trầm b&aacute;c ạ chứ s&aacute;o c5 thi m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m rồi !!! m&igrave;nh đ&atilde; lục lọi khắp c&aacute;c diễn đ&agrave;n nhưng chỉ được những th&ocirc;ng tin mập mờ n&ecirc;n đệ mới mạo muội đăng pic n&agrave;y để hỏi c&aacute;c sư huynh!! m&igrave;nh muốn tự t&iacute;nh to&aacute;n để lấy th&ocirc;ng số chuẩn chứ kh&ocirc;ng muốn mấy th&ocirc;ng số tr&ecirc;n net c&aacute;c b&aacute;c ạ!!! haizzzzzzzzzzzzz</p>
#5
<p>
'skendynguyen' pid='23525' datel Đã viết:</p>
<p>
&yacute; m&igrave;nh muốn hỏi l&agrave; s&aacute;o fa trầm b&aacute;c ạ chứ s&aacute;o c5 thi m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m rồi !!! m&igrave;nh đ&atilde; lục lọi khắp c&aacute;c diễn đ&agrave;n nhưng chỉ được những th&ocirc;ng tin mập mờ n&ecirc;n đệ mới mạo muội đăng pic n&agrave;y để hỏi c&aacute;c sư huynh!! m&igrave;nh muốn tự t&iacute;nh to&aacute;n để lấy th&ocirc;ng số chuẩn chứ kh&ocirc;ng muốn mấy th&ocirc;ng số tr&ecirc;n net c&aacute;c b&aacute;c ạ!!! haizzzzzzzzzzzzz</p>
<p>
</p>
<p>
Nếu tui m&agrave; l&agrave; bac th&igrave; việc đầu ti&ecirc;n l&agrave; tui đi mua 10 c&aacute;i ống nhựa c&aacute;c loại, đường k&iacute;nh lớn hơn C5 v&agrave; nhỏ hơn ti&ecirc;u C4, rồi tui khoan thử nghiệm 1 l&egrave;o 10 ống, sau 1-2 tiếng đồng hồ l&agrave; tự nhi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh tựu, rồi ,lấy ch&iacute;nh c&aacute;i th&agrave;nh tựu đ&oacute; m&agrave; &quot;ướm&quot; thử l&ecirc;n 1 v&agrave;i ống tr&uacute;c l&agrave; xong, chứ c&oacute; g&igrave; đ&acirc;u m&agrave; vật v&atilde; chờ đợi chi cho n&oacute; khắc khoải rồi lại đ&acirc;m ra ch&aacute;n m&agrave; than v&atilde;n đời cho n&oacute; mệt vậy b&aacute;c !!!?</p>
Đẳng cấp là cái chi chi
Cũng chỉ một mớ tử thi bấy nhầy......

Zeroman Vo Quan
#6
<p>
nếu c&oacute; m&aacute;y khoang v&agrave; time th&igrave; m&igrave;nh cũng lam roi b&aacute;c ạ ..... haizzzzzz di lam suốt may khi co time l&acirc;u l&acirc;u rảnh rổi ngồi l&agrave;m t&iacute; th&ocirc;i b&aacute;c ak haizzz .c&aacute;c bac th&ocirc;ng cảm haizzz</p>
#7
<p>
'skendynguyen' pid='23548' datel Đã viết:</p>
<p>
nếu c&oacute; m&aacute;y khoang v&agrave; time th&igrave; m&igrave;nh cũng lam roi b&aacute;c ạ ..... haizzzzzz di lam suốt may khi co time l&acirc;u l&acirc;u rảnh rổi ngồi l&agrave;m t&iacute; th&ocirc;i b&aacute;c ak haizzz .c&aacute;c bac th&ocirc;ng cảm haizzz</p>
<p>
</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Kh&ocirc;ng c&oacute; dụng cụ, kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian, lại l&ecirc;n đ&acirc;y hỏi. L&ecirc;n hỏi kh&ocirc;ng ai trả lời th&igrave; bảo kh&ocirc;ng ai quan t&acirc;m, trả lời hướng dẫn rồi lại bảo kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian....<br />
Tốt nhất l&agrave; nghỉ, ngồi chơi cho khỏe.</p>
#8
<p>
th&agrave;nh vi&ecirc;n của diển d&agrave;n n&agrave;y c&oacute; vẽ kh&ocirc;ng thiện cảm cho l&aacute;m !! c&oacute; lẽ đ&atilde; chọn nhầm 4rum rồi... xl đ&atilde; l&agrave;m phiền mọi người nh&eacute; ! bb !!</p>
#9
<p>
'skendynguyen' pid='23555' datel Đã viết:</p>
<p>
th&agrave;nh vi&ecirc;n của diển d&agrave;n n&agrave;y c&oacute; vẽ kh&ocirc;ng thiện cảm cho l&aacute;m !! c&oacute; lẽ đ&atilde; chọn nhầm 4rum rồi... xl đ&atilde; l&agrave;m phiền mọi người nh&eacute; ! bb !!</p>
<p>
</p>
<p>
Ờ....tạm biệt ! Chững chạc đi rồi h&atilde;y v&agrave;o đ&acirc;y m&agrave; &quot;lẫy&quot; nh&eacute; !</p>
Đẳng cấp là cái chi chi
Cũng chỉ một mớ tử thi bấy nhầy......

Zeroman Vo Quan
#10
<p>
Bạn muốn tự l&agrave;m m&agrave; kh&ocirc;ng chịu x&agrave;i c&ocirc;ng thức (tr&ecirc;n mạng đ&atilde; c&oacute; rất nhiều, tuy chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo), kh&ocirc;ng x&agrave;i số của người kh&aacute;c (tr&ecirc;n mạng cũng c&oacute; rất nhiều, tuy l&agrave; cũng chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo), kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian thử nghiệm, &nbsp;th&igrave; l&agrave;m sao gi&uacute;p bạn b&acirc;y giờ. Bạn n&oacute;i l&agrave; muốn tự t&iacute;nh để c&oacute; th&ocirc;ng số chuẩn, nhưng theo đ&agrave; n&agrave;y m&igrave;nh nghĩ bạn muốn nhờ người kh&aacute;c t&iacute;nh hộ lu&ocirc;n, bạn chỉ kho&eacute;t th&ocirc;i??? S&aacute;o n&agrave;o cũng c&oacute; nhi&ecirc;u đ&oacute; nguy&ecirc;n tắc th&ocirc;i, bạn kho&eacute;t được C5 chẳng lẽ kh&ocirc;ng được F4??? Th&ocirc;i c&oacute; lẽ l&agrave; tạm biệt vậy.&nbsp;</p>


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hỏi cách làm tiêu nguyenthaihahp89 38 81,437 07-03-2017, 04:49 PM
Bài mới nhất: lehuuhung
Music hỏi về cách làm tiêu nhựa phong_mj 11 28,240 07-28-2014, 10:28 AM
Bài mới nhất: heroken
  Cách bọc inox cho sáo nứa bằng hình ảnh: Tài Robert 1 4,740 07-28-2014, 03:28 AM
Bài mới nhất: David Dang
  Thắc mắc về cách khoét sáo nhựa dungkhac1308 2 5,811 05-20-2014, 08:27 AM
Bài mới nhất: BaGaiLeeLỳ
  hỏi cách làm sáo sol trầm vantuantn90 3 8,143 02-16-2014, 03:37 PM
Bài mới nhất: lelongts
  cách phá và sửa + độ 1 cây violin theo kiểu thô thiển leisys ayu 6 8,713 05-25-2013, 03:50 PM
Bài mới nhất: leisys ayu
  [Hỏi] Cách xử lý trúc trước khi làm sáo như thế nào huueadar 7 13,579 01-17-2013, 10:46 PM
Bài mới nhất: persephone
  các tiền bối cho em hỏi chút về cách lam tiêu với stream 2 4,867 01-14-2013, 07:40 PM
Bài mới nhất: bantotvp
  [hỏi] cách làm sáo bằng ống nhựa ( nhà nghèo, không có tuner E, không máy tính) buitrungthien 15 39,664 11-27-2012, 03:03 AM
Bài mới nhất: dhnguyen89
  cách làm bansuri (sáo ấn độ) trucxanh 1 4,928 08-08-2012, 10:07 PM
Bài mới nhất: hongquy_pro

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách