Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Báo cáo điểm danh tiếng cho BaGaiLeeLỳ
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Báo cáo điểm danh tiếng cho BaGaiLeeLỳ
Tóm tắt
BaGaiLeeLỳ
(Đam Mê San Sẻ)

Số danh tiếng hiện có: 6

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 6
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
6 0 0
Lời bình luận
mrhuan ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 06-16-2018, 08:01 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=25512#pid25512

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
ĐàoNghĩa ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 08-23-2016, 12:15 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=23913#pid23913

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
soilua263 ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 05-24-2016, 10:35 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=24132#pid24132

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cuonglong ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 05-20-2014, 05:41 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=22295#pid22295

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
nhox_kon ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 06-22-2012, 07:35 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=7299#pid7299

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
narok ( 1 ) - Lần cập nhật cuối 02-14-2012, 08:41 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=419#pid419

Tích cực (+1): [Không có bình luận]