Chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Cánh Chim Tự Do"
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Cánh Chim Tự Do"
#1
Star 
<h3 style="color:red;">
<strong><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">*** Để cổ vũ phong tr&agrave;o y&ecirc;u Ti&ecirc;u S&aacute;o n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Nhạc Cụ D&acirc;n Tộc n&oacute;i chung đang ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển cũng như l&agrave;m cho ranh giới giữa chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; nghiệp dư ng&agrave;y c&agrave;ng x&iacute;ch lại gần nhau hơn nữa, nay diễn đ&agrave;n Đam San lần đầu ti&ecirc;n kết hợp với anh chị em sinh vi&ecirc;n Nhạc viện TP. HCM tr&acirc;n trọng gửi tới anh chị em chương tr&igrave;nh h&ograve;a tấu nhạc cụ d&acirc;n tộc mang t&ecirc;n &quot;C&aacute;nh Chim Tự Do&quot;. Th&acirc;n mời to&agrave;n thể anh chị em tới thưởng thức!!!</span></strong></h3>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
<strong>*** <u>THỜI GIAN</u>: <span style="color:#ff0000;">19h30 thứ 4 ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 10 năm 2014</span></strong></p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
<strong>*** <u>ĐỊA ĐIỂM</u>: <span style="color:#ff0000;">cafe Đan, 95 Nguyễn Tư Nghi&ecirc;m, P. B&igrave;nh Trưng T&acirc;y, Q. 2</span></strong></p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
<strong>Đ&acirc;y l&agrave; link google map (c&aacute;c bạn c&oacute; thể v&agrave;o đ&acirc;y v&agrave; nhấp v&agrave;o &quot;directions&quot;, sau đ&oacute; nhập địa chỉ nơi xuất ph&aacute;t của c&aacute;c bạn để được hướng dẫn đường đi tới qu&aacute;n nh&eacuteWink :&nbsp;</strong></p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
<a href="https://www.google.com/maps/place/95+Nguy%E1%BB%85n+T%C6%B0+Nghi%C3%AAm,+B%C3%ACnh+Tr%C6%B0ng+T%C3%A2y,+Qu%E1%BA%ADn+2,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.7883601,106.7599007,16z/data=!4m2!3m1!1s0x3175267861225d33:0x47793f598de040ba">https://www.google.com/maps/place/95+Nguy%E1%BB%85n+T%C6%B0+Nghi%C3%AAm,+B%C3%ACnh+Tr%C6%B0ng+T%C3%A2y,+Qu%E1%BA%ADn+2,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.7883601,106.7599007,16z/data=!4m2!3m1!1s0x3175267861225d33:0x47793f598de040ba</a></p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
<strong>*** Chương tr&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n KH&Ocirc;NG b&aacute;n v&eacute; (tiền nước uống anh em tự t&iacute;nh với qu&aacute;n nh&eacuteWink</strong></p>
<p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14.3999996185303px; line-height: 15.4559993743896px;">
<strong>*** Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; đ&oacute;n ch&agrave;o!</strong><br />
&nbsp;</p>
<p>
<strong><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(62, 69, 76); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 12.2880001068115px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(247, 247, 247);">[img]</span>[Hình: poster2_zps50b25080.jpg]<span style="color: rgb(62, 69, 76); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 12.2880001068115px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(247, 247, 247);">[/img]</span></span></strong></p>
FB: https://www.facebook.com/nguyenquyet90
E-mail: nguyenquyet90@gmail.com
Phone No: 0974836029
#2
<p>
CHỈ C&Ograve;N 2 NG&Agrave;Y NỮA L&Agrave; TỚI NG&Agrave;Y DIỄN RỒI NH&Eacute; ANH EM ƠI...!!!&nbsp;<img alt="laugh" height="20" src="http://damsan.net/jscripts/Editor/plugins/smiley/images/teeth_smile.gif" title="laugh" width="20" /><img alt="smiley" height="20" src="http://damsan.net/jscripts/Editor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif" title="smiley" width="20" /><img alt="blush" height="20" src="http://damsan.net/jscripts/Editor/plugins/smiley/images/embaressed_smile.gif" title="blush" width="20" /></p>
FB: https://www.facebook.com/nguyenquyet90
E-mail: nguyenquyet90@gmail.com
Phone No: 0974836029
#3
<p>
Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c video của chương tr&igrave;nh h&ograve;a tấu nhạc cụ d&acirc;n tộc C&aacute;nh Chim Tự Do vừa qua!... V&igrave; kh&ocirc;ng kịp chuẩn bị m&aacute;y quay chuy&ecirc;n dụng n&ecirc;n chất lượng &acirc;m thanh v&agrave; h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng được tốt, mong c&aacute;c anh em th&ocirc;ng cảm nh&eacute;! Những chương tr&igrave;nh sau BTC sẽ cố gắng khắc phục điều n&agrave;y! Smile</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Mở m&agrave;n l&agrave; song tấu S&aacute;o Sol t&aacute;c phẩm chủ đề của chương tr&igrave;nh:&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
Tiếp theo l&agrave; tiết mục của <strong>Tấn Đạt</strong> đến từ diễn đ&agrave;n Đam San với t&aacute;c phẩm rất nổi tiếng của cố NSND Đinh Th&igrave;n: <strong>Tr&ecirc;n Đường Chiến Thắng</strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
Kế đến l&agrave; phần solo Đ&agrave;n Tranh rất tuyệt vời của c&ocirc; n&agrave;ng Phương Linh đến từ Nhạc Viện Tp. HCM với một t&aacute;c phẩm da diết s&acirc;u lắng của NSND Phương Bảo: <strong>Sang Xu&acirc;n</strong></p>
<div>
Sau buổi diễn, c&ocirc; ấy đ&atilde; c&oacute; một lượng fan rất h&ugrave;ng hậu Smile</div>
<div>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
Lại l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n k&igrave; cựu v&agrave; xuất sắc của Đam San - bạn <strong>Đức Linh</strong> - với một tiết rất ngọt ng&agrave;o, truyền cảm! Phần độc tấu t&aacute;c phẩm <strong>Hương T&oacute;c Mạ Non</strong> đ&atilde; để lại những cảm x&uacute;c kh&oacute; tả cho tất cả những kh&aacute;n giả của đ&ecirc;m diễn h&ocirc;m đ&oacute;!</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
Trở lại với phần biểu diễn của c&aacute;c anh chị em đến từ Nhạc Viện TP. HCM l&agrave; phần độc tấu Đ&agrave;n Bầu rất ấn tượng của bạn <strong>Ho&agrave;ng Linh</strong> với t&aacute;c phẩm mang đậm phong c&aacute;ch Chăm: <strong>T&igrave;nh Kh&uacute;c Đ&ecirc;m Trăng</strong>. Sau đ&ecirc;m diễn, Ho&agrave;ng Linh cũng c&oacute; một lực lượng fan kh&ocirc;ng k&eacute;m c&ocirc; n&agrave;ng Phương Linh Smile</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
Kết th&uacute;c phần 1 của chương tr&igrave;nh l&agrave; một tiết mục h&ograve;a tấu rất vui tươi, phấn khởi: <strong>Chiều Đồng Qu&ecirc;</strong></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></div>
<div>
&nbsp;</div>
FB: https://www.facebook.com/nguyenquyet90
E-mail: nguyenquyet90@gmail.com
Phone No: 0974836029
#4
<div>
Giữa chương tr&igrave;nh l&agrave; phần giao lưu với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Đam San đ&atilde; tham gia biểu diễn trong chương tr&igrave;nh...</div>
<div>
Với sự xuất hiện của admin Nguyễn Tấn Duy đ&atilde; l&agrave;m cho phần giao lưu th&ecirc;m h&agrave;o hứng v&agrave; th&acirc;n mật hơn.&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<font color="#000000" face="Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12.8000001907349px;"><b>(đang cập nhật h&igrave;nh ảnh...)</b></span></font></div>
<div>
&nbsp;</div>
FB: https://www.facebook.com/nguyenquyet90
E-mail: nguyenquyet90@gmail.com
Phone No: 0974836029
#5
<p>
Mở m&agrave;n cho phần 2 của chương tr&igrave;nh l&agrave; tiết mục rất ho&agrave;nh tr&aacute;ng của bạn <strong>Ho&agrave;ng Minh Nam</strong> - học sinh TC năm cuối với một t&aacute;c phẩm rất quen thuộc của nhạc sĩ Huy Du: <strong>Anh Vẫn H&agrave;nh Qu&acirc;n</strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">Tiếp đến l&agrave; một t&aacute;c phẩm quốc tế kinh điển của Mozart: <strong>Turkisnh March</strong> do bạn<strong> Ho&agrave;ng Nam</strong> đến từ Đam San tr&igrave;nh b&agrave;y. Bạn cũng vừa thi đỗ v&agrave;o hệ TC của Nhạc Viện TP. HCM v&agrave; đang l&agrave; t&acirc;n binh năm nhất... Biết tới Ti&ecirc;u S&aacute;o trong thời gian ngắn nhưng bạn đ&atilde; thể hiện được b&agrave;i n&agrave;y cũng l&agrave; một nổ lực rất lớn</span></p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">V&agrave; cũng đến l&uacute;c c&ocirc; MC xinh đẹp B&iacute;ch Hợp trổ t&agrave;i với một s&aacute;ng t&aacute;c của NSND Mai Phương viết cho đ&agrave;n Tỳ B&agrave; độc tấu với t&aacute;c phẩm Kỉ Niệm Qu&ecirc; Hương...</span></p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">B&ecirc;n cạnh những t&aacute;c phẩm đương đại ch&uacute;ng ta cũng kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n những giai điệu cổ nhạc được tr&igrave;nh b&agrave;y bởi c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n Nhạc Viện... Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; li&ecirc;n kh&uacute;c L&yacute; Con S&aacute;o - Trăng Thu Dạ Kh&uacute;c - Vọng Kim Lang tr&igrave;nh b&agrave;y bởi: Duy Phương,&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">Ho&agrave;i Vũ, Hữu Vinh, Minh T&acirc;m</span></p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">Một tiết mục cũng kh&aacute; th&uacute; vị, h&agrave;i hước của 2 anh ch&agrave;ng đến từ Nhạc Viện Smile song tấu Bầu - S&aacute;o một t&aacute;c phẩm &quot;vui ơi l&agrave; vui&quot;: Ch&uacute;t Kỉ Niệm Buồn :v</span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">C&ugrave;ng trở lại với những giai điệu d&acirc;n ca quen thuộc, mộc mạc, mượt m&agrave; qua li&ecirc;n kh&uacute;c: B&egrave;o Dạt M&acirc;y Tr&ocirc;i - Cỏ Lả - Hoa Thơm Bướm Dạo với sự tr&igrave;nh b&agrave;y của tốp nhạc d&acirc;n tộc</span></p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh l&agrave; một tiết mục rất ho&agrave;nh tr&aacute;ng với ca kh&uacute;c chủ đề của diễn đ&agrave;n Đam San: L&yacute; Ngựa &Ocirc;...</span></p>
<p>
<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">

</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 14.5600004196167px;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức chương tr&igrave;nh, chắc chắn cũng vẫn c&ograve;n những lỗi kĩ thuật từ &acirc;m thanh đến biểu diễn v&agrave; bố cục chương tr&igrave;nh, n&ecirc;n mong c&aacute;c anh em th&ocirc;ng cảm v&agrave; mong nhận được những g&oacute;p &yacute; tr&ecirc;n tinh thần x&acirc;y dựng của tất cả mọi người để những chương tr&igrave;nh lần sau sẽ tốt hơn v&agrave; tốt hơn nữa! Một lần nữa, Đam San xin cảm ơn anh em đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh ủng hộ chương tr&igrave;nh!!!&nbsp;</span></strong></p>
FB: https://www.facebook.com/nguyenquyet90
E-mail: nguyenquyet90@gmail.com
Phone No: 0974836029
#6
<p>
th&iacute;ch b&agrave;i Hương T&oacute;c Mạ Non của b&aacute;c Linh qu&aacute;, b&aacute;c thổi thiệt l&agrave; t&igrave;nh cảm</p>
<p>
KLQ chị đ&agrave;n tranh xinh qu&aacute;, hi h&igrave;</p>
#7
<div>
C&aacute;c bạn biểu diễn hay qu&aacute;. Quyết cho anh hỏi: Bạn k&eacute;o đờn nhị trong clip L&yacute; con s&aacute;o - Trăng thu dạ kh&uacute;c - Vọng kim lang l&agrave; bạn t&ecirc;n l&agrave; g&igrave; vậy?&nbsp;</div>
<div>
Duy Phương, Ho&agrave;i Vũ, Hữu Vinh, Minh T&acirc;m&nbsp;</div>
<div>
Thanks em. Chương tr&igrave;nh n&agrave;y rất hay.</div>
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
Hiến pháp cao độ nốt nhạc: http://www.mediafire.com/?svnjfvna7w3m4wj
#8
<p>
'lehuuhung' pid='23592' datel Đã viết:</p>
<div>
C&aacute;c bạn biểu diễn hay qu&aacute;. Quyết cho anh hỏi: Bạn k&eacute;o đờn nhị trong clip L&yacute; con s&aacute;o - Trăng thu dạ kh&uacute;c - Vọng kim lang l&agrave; bạn t&ecirc;n l&agrave; g&igrave; vậy?&nbsp;</div>
<div>
Duy Phương, Ho&agrave;i Vũ, Hữu Vinh, Minh T&acirc;m&nbsp;</div>
<div>
Thanks em. Chương tr&igrave;nh n&agrave;y rất hay.</div>
<p>
</p>
<p>
Dạ, l&agrave; bạn Hữu Vinh đ&oacute; anh!&nbsp;</p>
FB: https://www.facebook.com/nguyenquyet90
E-mail: nguyenquyet90@gmail.com
Phone No: 0974836029


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thư mời tham gia chương trình "Các làn điệu dân ca qua tiếng sáo trúc" BaGaiLeeLỳ 6 9,027 08-22-2012, 01:21 PM
Bài mới nhất: Jibber

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách