Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Báo cáo điểm danh tiếng cho nhoc_style
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Báo cáo điểm danh tiếng cho nhoc_style
Tóm tắt
nhoc_style
(Siêu Đam Mê)

Số danh tiếng hiện có: 5

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 4
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
4 0 0
Lời bình luận
traudat ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 01-02-2014, 05:17 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=21159#pid21159

Tích cực (+2): [Không có bình luận]
sirflower ( 1 ) - Lần cập nhật cuối 06-11-2012, 03:41 PM, {2}

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
sirflower ( 1 ) - Lần cập nhật cuối 03-29-2012, 01:43 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=3325#pid3325

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
saotruc ( 3 ) - Lần cập nhật cuối 02-10-2012, 07:27 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=125#pid125

Tích cực (+1): [Không có bình luận]