Lớp học đàn Nguyệt
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lớp học đàn Nguyệt
#11
Bài 3: LONG HỔ HỘI

[Hình: longhohoi_zps996c2b08.jpg]

1. Ký âm:

1. (HÒ) XỪ (HÒ) (XÀNG) XỪ (XÀNG)
2. (XỀ) CỒNG (XỀ) (liu) CỒNG (liu)
3. (HÒ) XỪ (XÀNG) (HÒ) XÀNG (XỪ)
4. HÒ (XỪ) XÀNG (xề) (CỐNG) HÒ (xề)
5. XÀNG (XỪ) XÀNG (xề) (liu) CỒNG (XỀ)
6. liu (CỒNG) XỀ (XÀNG) (HÒ) XỪ (XÀNG)
7. (XỪ) XÀNG (XỀ) XÀNG (XỀ) CỒNG (HÒ)


2. Lời ca:

1. (Đồng) ruộng (vàng) (xanh) mịn (xanh)
2. (Tươi) tốt (tươi) (chiếu) lấp (lánh)
3. (Mùa) đồng (quê) (nguồn) sinh (lực)
4. cho (mọi) người (dân) (sống) đồng (quê)
5. thân (cực) mà (vui) (Trí) thảnh (thơi)
6. chẳng (nhiểm) hư (danh) (Tròn) phận (dân)
7. (Đồng) công (lao) lợi (cho) nước (nhà)


3. Audio bài đàn:
http://www.mediafire.com/download/mn9dq2...ghohoi.mp3
Bài này chúng ta tập trong tháng 9 năm 2014.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#12
học trong vòng bao lâu hả bạn
#13
@All: Sắp hết tháng 9 rồi mà vẫn chưa thấy bạn nào trả bài nhỉ?
Càng về sau sẽ càng khó hơn, kỹ thuật hơn nên mình muốn chúng ta khởi đầu hơi Bắc thật suôn sẻ. Anh chị em học viên cố gắng nhé. Chúng ta chơi cho vui thôi.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#14
Bài 4: XUÂN PHONG LONG HỔ


1. Ký âm:

1.(HÒ) XỪ (HÒ)
2.(XÀNG) XỪ (XÀNG)
3.(XỀ) CỒNG (XỀ)
4.(liu) CỒNG (liu)
5.(HÒ) XỪ (XÀNG)
6.xề (XÀNG) XỪ (HÒ)
7.(HÒ) XÀNG (XỪ)
8.XÀNG (XỪ) HÒ (CỒNG)
9.(XỀ) liu (CỒNG)
10.XỀ (XÀNG) XỪ (XÀNG)
11.(u) CỒNG (liu)
12.(CỒNG) XỀ (XÀNG)
13.(XỀ) CỒNG (XÀNG)
14.(CỒNG) XỀ (CỒNG)
15.u (liu) CỒNG (XỀ)
16.(CỒNG) XỀ (O)
17.XÀNG (XỀ) CỒNG (XÀNG)2. Lời ca:

1. (Lòng) dặn (lòng)
2. (ai) mặc (ai)
3. (thương) cứ (thương)
4. (thôi) thì (thôi)
5. (chuyện) vui (cưòi)
6. (Người) ở (đời)
7. (Đừng) đem (dạ)
8. đem (dạ) từ (chối)
9. ai (mà) tránh (khỏi)
10. vô (vòng) nợ (duyên)
11. (Thế) cũng (nên)
12. (muốn) cho (bền)
13. (lòng) chớ (phiền)
14. (lửa) càng (đượm)
15. dám (xin) giữ (gìn)
16. (khuyên) ai (O)
17. đừng (phai) hương (nguyền)


3. Audio bài đàn:
http://www.mediafire.com/download/e9lt8b...longho.mp3
Bài này chúng ta tập trong tháng 10 năm 2014.

Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#15
@All: Bắt đầu từ bài tập 4 trở đi là thế tay rất khó, anh chị em ta cố gắng nhé.
Bổ sung thêm hướng dẫn thế tay cho bài tập 4 :
- Câu 1,5,6,7 : Thế tay 1
- Câu 3,4 : Thế tay 3
- Chữ CỒNG câu 8 chuyển qua thế tay 2
- Câu 11 đến hết: Thế tay 2.
Uống 1 ly cafe nha các bạn.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#16
<div>
Thầy Trần Văn Sơn đ&agrave;n b&agrave;i Ngựa &ocirc; nam, anh chị em c&ugrave;ng nghe</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kOeev-kEwRs[/youtube]
</div>
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#17
<p>
@All: Sắp sang th&aacute;ng 11 rồi m&agrave; m&igrave;nh vẫn chưa thấy bạn học vi&ecirc;n n&agrave;o trả b&agrave;i nhỉ. M&igrave;nh đăng một số clip n&agrave;y để cổ vũ tinh thần học tập của anh chị em.</p>
<p>
Một số clip thầy Trần Văn Sơn dạy học tr&ograve;, anh chị em c&ugrave;ng nghe</p>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2e1_7LHmL2A[/youtube]
</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KE9WGeVaqJs[/youtube]
</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fiXldKuaank[/youtube]
</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wuehi0DzDyw[/youtube]
</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZoR9We-TlUY[/youtube]
</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<p>
&nbsp;</p>
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#18
<p style="text-align: center;">
Tiễn con ra trận</p>
<p style="text-align: center;">
[Hình: tienconratran_zps09526ea2.jpg]</p>
<p style="text-align: center;">
Mẹ t&igrave;m con</p>
<p style="text-align: center;">
[Hình: metimcon_zpsc47ace93.jpg]</p>
<p style="text-align: center;">
Mẹ liệt sĩ</p>
<p style="text-align: center;">
[Hình: melietsy_zps52b0d335.jpg]</p>
<p style="text-align: center;">
Tổ quốc ghi c&ocirc;ng</p>
<p style="text-align: center;">
[Hình: Toquocghicong_zps57b02949.jpg]</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
B&agrave;i 5: MẪU TẦM TỬ</p>
<p>
1. K&yacute; &acirc;m 1. (liu) xang (u) liu (CỒNG) u (liu)</p>
<p>
2. (u) liu (CỒNG) liu (CỒNG) XỀ (X&Agrave;NG)</p>
<p>
3. (liu) xang (u) liu (X&Agrave;NG) XỀ (CỒNG)</p>
<p>
4. (XỀ) liu (CỒNG) XỀ (X&Agrave;NG) XỪ (X&Agrave;NG)</p>
<p>
5. (X&Agrave;NG) XỀ (CỒNG) XỀ (X&Agrave;NG) (O)</p>
<p>
6. (CỒNG) liu (XỀ) X&Agrave;NG (XỪ) X&Agrave;NG (XỀ)</p>
<p>
7. (CỒNG) liu (XỀ) X&Agrave;NG (XỪ) X&Agrave;NG (XỀ)</p>
<p>
8. (u) liu (CỒNG) liu (CỒNG) XỀ (X&Agrave;NG)</p>
<p>
9. (X&Agrave;NG) l&agrave; X&Agrave;NG (liu) X&Agrave;NG (liu) u (liu)</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
2. Lời ca</p>
<p>
&nbsp;(Bởi) thế (n&ecirc;n) để (dạ) nhớ (mong )</p>
<p>
(người) chiến (sĩ) v&igrave; (nước) qu&ecirc;n (m&igrave;nh )</p>
<p>
&nbsp;(d&acirc;n) sống (an) lạc (nghiệp) nhờ (đ&oacute; )</p>
<p>
(O) ruộng (l&uacute;a) nương (khoai) ph&igrave; (nhi&ecirc;u )</p>
<p>
(O) sản (xuất) tăng (gia) (O )</p>
<p>
(Tiết) đ&ocirc;ng (thi&ecirc;n) gởi (tặng) h&agrave;n (y )</p>
<p>
&nbsp;(cả) l&ograve;ng (thương) v&agrave; (trọn) niềm (tin )</p>
<p>
&nbsp;(hầu) sưởi (ấm) l&ograve;ng chiến (sĩ) xa (nh&agrave; )</p>
<p>
(Tr&ograve;n) c&ocirc;ng (d&acirc;n) v&igrave; (nợ) quốc (gia )</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
3. Audio b&agrave;i đ&agrave;n:</p>
<p>
http://www.mediafire.com/download/z74hww....mp3</p&gt;
<p>
B&agrave;i n&agrave;y ch&uacute;ng ta tập trong th&aacute;ng 11 năm 2014.</p>
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#19
<div>
Thế tay của b&agrave;i mẹ t&igrave;m con (B&agrave;i 5) c&aacute;c bạn tập như sau:</div>
<div>
- C&acirc;u 1,2,3 thế tay 3 v&agrave; 2.</div>
<div>
- C&acirc;u 5,9 thế tay 2.</div>
<div>
- C&acirc;u 6,7 đổi thế tay li&ecirc;n tục từ 3, qua 1, qua 2.</div>
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#20
<p>
Kh&ocirc;ng th&agrave;nh kế : Khổng Minh đ&aacute;nh bại Tư M&atilde; &Yacute;</p>
<p style="text-align: center;">
Gia C&aacute;t Lượng (Khổng Minh)</p>
<p style="text-align: center;">
[Hình: gia-cat-luong-khong-minh_zpsf5123c5e.png]</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
Tư M&atilde; &Yacute;</p>
<p style="text-align: center;">
[Hình: 200px-SimaYi_zpsb4124c77.jpg]</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Tư M&atilde; &Yacute; quyết bắt sống được Khổng Minh hầu kết th&uacute;c cuộc chiến. Biết l&agrave;<br />
Gia C&aacute;t Lượng &nbsp;sẽ vận lương về Thục, Tư M&atilde; &Yacute; đem 10 vạn qu&acirc;n thiết kỵ tiến<br />
đ&aacute;nh T&acirc;y Th&agrave;nh. T&acirc;y Th&agrave;nh l&agrave; một th&agrave;nh&nbsp; nhỏ tựa lưng v&agrave;o n&uacute;i, d&ugrave;ng để<br />
chứa qu&acirc;n lương của T&acirc;y Thục, n&ecirc;n binh giữ th&agrave;nh đa số l&agrave; gi&agrave; yếu, tất<br />
cả qu&acirc;n sĩ đều theo lệnh r&uacute;t về T&acirc;y Thục chỉ để lại 1 vạn để tải lương,<br />
kh&ocirc;ng thể chống lại 10 vạn qu&acirc;n của Tư M&atilde; &Yacute;.</p>
<p>
Biết r&otilde; thực lực của m&igrave;nh, Gia C&aacute;t Lượng đ&atilde; ra lệnh mở toang 4 cửa th&agrave;nh, sai v&agrave;i qu&acirc;n sĩ giả dạng thường d&acirc;n, đứng qu&eacute;t r&aacute;c ngo&agrave;i cổng th&agrave;nh như kh&ocirc;ng biết chuyện g&igrave; xảy ra. Đồng thời ra lệnh hạ xuống tất cả cờ x&iacute; v&agrave; bảo binh l&iacute;nh r&uacute;t đi hết. Một m&igrave;nh l&ecirc;n mặt th&agrave;nh ngồi đ&aacute;nh đ&agrave;n chờ Tư M&atilde; &Yacute;.</p>
<p>
Tư M&atilde; &Yacute; c&ugrave;ng đại binh đến nơi, thấy vậy liền sinh nghi, kh&ocirc;ng d&aacute;m tiến v&agrave;o th&agrave;nh v&igrave; sợ trong th&agrave;nh c&oacute; bẫy. Tư M&atilde; &Yacute; nghe tiếng đ&agrave;n của Gia C&aacute;t Lượng, thấy được sự b&igrave;nh thản trong con người &ocirc;ng, Tư M&atilde; &Yacute; c&agrave;ng th&ecirc;m hoảng loạn. Đột nhi&ecirc;n d&acirc;y đ&agrave;n Cổ Cầm của Gia C&aacute;t Lượng bị đứt, Tư M&atilde; &Yacute; hoảng sợ &nbsp;tột c&ugrave;ng v&agrave; quyết định lui binh quay ngựa bỏ chạy. Kế s&aacute;ch n&agrave;y ch&uacute;ng ta chế tạo ti&ecirc;u, s&aacute;o...l&agrave; OK. Ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c qu&atilde;ng trong &acirc;m nhạc (qu&atilde;ng ph&ocirc; ngẫu nhi&ecirc;n bất kỳ) để tạo ra c&aacute;c qu&atilde;ng trong &acirc;m nhạc (qu&atilde;ng đ&uacute;ng theo quy định của &acirc;m nhạc) cho danh c&oacute; ch&iacute;nh th&igrave; ng&ocirc;n mới thuận. Lu&ocirc;n ph&ocirc; th&igrave; mới lu&ocirc;n đ&uacute;ng, muốn lu&ocirc;n đ&uacute;ng th&igrave; phải lu&ocirc;n ph&ocirc;. Khi Tư M&atilde; &Yacute; biết l&agrave; nghi binh chứ kh&ocirc;ng phải phục binh th&igrave; đ&atilde; muộn. Gia C&aacute;t Lượng đ&atilde; r&uacute;t lui an to&agrave;n về T&acirc;y Thục. Sau n&agrave;y khi biết được trong th&agrave;nh chỉ c&oacute; v&agrave;i trăm binh sĩ gi&agrave; yếu, m&agrave; 1 m&igrave;nh Gia C&aacute;t Lượng c&oacute; thể đẩy lui được đại qu&acirc;n của m&igrave;nh,Tư M&atilde; &Yacute; rất t&acirc;m phục khẩu phục Gia C&aacute;t Lượng v&agrave; 2 người kết bạn t&acirc;m giao với nhau, tuy ở xa nhưng họ hay gọi điện thoại cho nhau đi uống cafe v&agrave; kh&ocirc;ng đ&aacute;nh nhau nữa.</p>
<p>
Trong clip dưới đ&acirc;y anh chị em ch&uacute;ng ta quan s&aacute;t kỹ diễn biến t&acirc;m l&yacute; của 2 nh&acirc;n vật: Gia C&aacute;t Lượng v&agrave; Tư M&atilde; &Yacute;.</p>
<p style="text-align: center;">
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HCA_P2o4Ne4[/youtube]</p>
<p>
( Mồ h&ocirc;i chảy r&ograve;ng r&atilde;, từng tiếng đ&agrave;n vang ra lạnh l&ugrave;ng kh&ocirc; khốc tr&agrave;n đầy s&aacute;t kh&iacute;, r&uacute;t kiếm ra rồi lại đ&uacute;t kiếm v&ocirc; bao, ch&acirc;n th&uacute;c ngựa nhưng tay g&igrave;m d&acirc;y cương, &aacute;nh mắt nh&igrave;n nghi ngại hoảng loạn, sự b&igrave;nh thản th&aacute;ch thức đến lạnh l&ugrave;ng...của cả 2 b&ecirc;n).</p>
<p>
Đ&oacute; l&agrave; nội dung b&agrave;i đ&agrave;n m&ocirc; phỏng lại trận chiến kh&ocirc;ng c&acirc;n sức n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p>
<p>
B&agrave;i tập số 6 t&ecirc;n l&agrave;. KHỔNG MINH TỌA LẦU.</p>
<p>
Anh chị em học vi&ecirc;n đọc b&agrave;i n&agrave;y cho thư gi&atilde;n, ch&uacute;ng ta tập b&agrave;i 6 v&agrave;o th&aacute;ng 12. B&agrave;i tập số 6 n&agrave;y nhịp rất tr&uacute;c trắc mắc mỏ, rất kh&oacute; tập. Như l&agrave; diễn biến t&acirc;m l&yacute; của 2 danh tướng vậy.</p>
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt ! Prebronzer 0 3,969 12-27-2016, 10:41 AM
Bài mới nhất: Prebronzer
  Công thức gắn phím đàn Nguyệt (đàn Kìm) lehuuhung 5 22,663 07-30-2016, 11:55 AM
Bài mới nhất: cuonglong
  đàn nguyệt trong chầu văn (hatvan.vn) nam son dao nhan 4 14,922 06-18-2015, 12:29 PM
Bài mới nhất: cailuongdatbac
  Đàn Nguyệt handmade Tạ Thâm đẳng cấp số 1 Việt Nam roseblue 0 5,758 10-08-2014, 08:16 PM
Bài mới nhất: roseblue
Lightbulb TÌM LỚP HỌC ĐÀN NGUYỆT Ở HÀ NỘI boyluvhn 0 6,274 10-08-2014, 02:59 PM
Bài mới nhất: boyluvhn
  Mong có lớp học đàn nguyệt on-line Prebronzer 9 19,688 05-29-2014, 10:09 PM
Bài mới nhất: lehuuhung
  Điểm làm đàn Kìm/Nguyệt hay vmtrung12 2 8,744 03-04-2014, 09:39 AM
Bài mới nhất: vmtrung12
  Xin các bạn tài liệu học chơi đàn nguyệt Hoanglinh 4 16,128 12-20-2012, 09:48 AM
Bài mới nhất: Hoanglinh
  Giới thiệu sơ qua về đàn Nguyệt saotruc 4 16,331 07-26-2012, 03:07 PM
Bài mới nhất: kimluc3

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 2 khách