Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Nhạc Cụ
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đang xem chuyên mục: 1 khách
Forums in: Nhạc Cụ
Sáo Threads: 221
Posts: 1,954

Quản lý bởi: music_heal_mysoul
Lớp dạy học sáo, tiêu miễ...
01-03-2021, 01:18 AM
bởi
lehuuhung
lehuuhung
Tiêu Threads: 46
Posts: 535

Quản lý bởi: hoangtube
Tiêu hệ 10 lỗ Việt Nam - ...
03-10-2024, 03:10 PM
bởi
lehuuhung
lehuuhung
Ocarina-Xun Threads: 21
Posts: 65

Quản lý bởi: hoangtube
Ocarina Luna Celta (Đẹp, ...
10-08-2016, 12:12 PM
bởi
vietdung218
vietdung218
Đàn Tranh Threads: 139
Posts: 1,583

Quản lý bởi: Duy-Ly, lonsualangxang
Hình ảnh những cây đàn cù...
03-10-2024, 03:08 PM
bởi
lehuuhung
lehuuhung
Đàn Nhị Threads: 69
Posts: 597

Quản lý bởi: SapinT
Bài tập đàn nhị của Lê Hữ...
07-18-2017, 11:13 AM
bởi
lehuuhung
lehuuhung
Đàn Nguyệt Threads: 13
Posts: 92

Quản lý bởi: saotruc
Lớp học đàn Nguyệt
03-10-2024, 03:05 PM
bởi
lehuuhung
lehuuhung
Tỳ Bà Threads: 14
Posts: 71

Quản lý bởi: BaGaiLeeLỳ
Có ai yêu thích Tỳ bà khô...
05-10-2017, 05:04 PM
bởi
mrsuakg
mrsuakg
Đàn Bầu Threads: 28
Posts: 114
Công thức tính bồi âm của...
01-04-2022, 10:59 AM
bởi
lehuuhung
lehuuhung
Nhạc cụ khác Threads: 35
Posts: 291

Quản lý bởi: music_heal_mysoul
Hỏi về sáo của người Nepa...
10-01-2022, 02:53 PM
bởi
lehuuhung
lehuuhung