Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Lý Thuyết Âm Nhạc
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Quản lý bởi: Jibber, music_heal_mysoul
Đang xem chuyên mục: 1 khách
Forums in: Lý Thuyết Âm Nhạc
Thắc mắc về nhạc lý Threads: 18
Posts: 120

Quản lý bởi: Jibber, music_heal_mysoul
Cần Hướng Dẫn Dịch Giọng ...
06-12-2015, 07:17 AM
bởi
nguyennhatduy0369
nguyennhatduy0369
Lý thuyết nhạc Threads: 14
Posts: 279

Quản lý bởi: Jibber, music_heal_mysoul
Một ít chia sẻ về nhạc lý...
05-22-2017, 11:22 AM
bởi
lehuuhung
lehuuhung