Shop bán Huyên - Ocarina
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 8 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Shop bán Huyên - Ocarina
#1
Big Grin 
Thưa bà con ! Dạo này anh em ai cũng mở shop Tiêu Sáo.
Tui không biết làm Tiêu Sáo, nhưng cũng mở cái shop để tập mua bán với anh em và kiếm thêm thu nhập.
Đây là các loại Huyên đồ chơi tui nhập của Trung Quốc. Chất lượng thì chưa biết vì tui cũng chưa luyện qua. Tui sẽ cố gắng luyện tập cái này để biết rõ hơn về chất lượng của nó.
Sau đây là hình ảnh và giá cả.
Chú ý là nhạc cụ đồ chơi, không phải đồ chuyên nghiệp
Một số mặt hàng mới, mọi người có thể vào trang này để xem chi tiết hơn nhé.
http://shop.casach.com/
Ocarina 660K:
[Hình: IMG_2810.jpg]

[Hình: IMG_3193.jpg]
yahoo chat : duytantan

Chú Ý : Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày giao hàng. Nếu không thích tui sẽ nhận lại hàng với điều kiện còn nguyên vẹn.


Các bài viết trong chủ đề này
Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-30-2012, 12:00 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi crazyxxx1993 - 07-30-2012, 12:10 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi chrisphan - 07-30-2012, 12:29 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-30-2012, 12:40 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi nhoc_style - 07-30-2012, 12:50 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 07-30-2012, 12:54 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-30-2012, 12:57 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 07-30-2012, 01:00 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-30-2012, 01:10 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi tieungoctu1207 - 07-30-2012, 01:26 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-30-2012, 01:53 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 07-30-2012, 02:45 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi newroyal - 07-30-2012, 05:13 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi Tây Cuồng - 07-30-2012, 05:57 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi quetoi - 07-30-2012, 06:17 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi nlphucson - 07-30-2012, 06:42 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi Bụi Hạt - 07-30-2012, 07:58 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi BaGaiLeeLỳ - 07-30-2012, 08:21 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi nangtienxauxi2000 - 07-30-2012, 08:37 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi newroyal - 07-30-2012, 10:39 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi kbustar - 07-31-2012, 08:14 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-31-2012, 09:23 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi longphan - 07-31-2012, 09:10 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 07-31-2012, 11:31 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-31-2012, 12:22 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 07-31-2012, 12:41 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-31-2012, 01:14 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi newroyal - 07-31-2012, 01:42 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-31-2012, 02:03 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi kaotrithuc - 07-31-2012, 03:41 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 07-31-2012, 04:01 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi newroyal - 07-31-2012, 03:45 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi kaotrithuc - 07-31-2012, 04:08 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-01-2012, 10:10 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saigonflute - 08-01-2012, 11:35 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-01-2012, 12:59 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 08-01-2012, 01:28 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-01-2012, 02:04 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 08-01-2012, 02:06 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-01-2012, 02:09 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi smallshrimp - 08-01-2012, 07:09 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-01-2012, 08:33 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi KTS_CHUYEN - 08-01-2012, 08:41 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-02-2012, 07:06 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi kha_1048576 - 08-01-2012, 08:53 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi KTS_CHUYEN - 08-01-2012, 09:17 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi smallshrimp - 08-01-2012, 10:06 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi Wu_long - 08-02-2012, 09:02 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-02-2012, 09:42 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi Wu_long - 08-02-2012, 10:43 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi smallshrimp - 08-02-2012, 11:26 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-03-2012, 07:03 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi Wu_long - 08-04-2012, 09:26 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi newroyal - 08-03-2012, 07:17 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-03-2012, 08:53 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-04-2012, 10:31 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 08-04-2012, 11:29 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-05-2012, 07:22 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi newroyal - 08-05-2012, 12:24 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 08-05-2012, 07:47 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-05-2012, 07:57 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi Hosingoc - 08-12-2012, 10:38 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-13-2012, 06:29 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-14-2012, 08:23 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi nlphucson - 08-16-2012, 12:57 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-19-2012, 07:46 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi tieungoctu1207 - 08-14-2012, 08:38 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-14-2012, 08:49 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi tieungoctu1207 - 08-14-2012, 09:58 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-16-2012, 12:19 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi StaylorStar1925 - 08-15-2012, 12:27 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi tieungoctu1207 - 08-15-2012, 01:05 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 08-15-2012, 11:04 AM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-19-2012, 12:02 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-19-2012, 05:04 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi crazyxxx1993 - 08-19-2012, 05:09 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi big_pig - 08-19-2012, 05:52 PM
RE: Shop Huyên - Saotruc - bởi saotruc - 08-19-2012, 06:18 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 08-25-2012, 08:26 AM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi big_pig - 08-25-2012, 10:27 AM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 08-25-2012, 11:02 AM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi songUIT - 08-25-2012, 12:36 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-01-2012, 11:50 AM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi ongchubanhbao - 09-05-2012, 09:57 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-05-2012, 10:14 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi ongchubanhbao - 09-05-2012, 10:24 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-05-2012, 10:49 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi ongchubanhbao - 09-07-2012, 02:27 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi xuongduc - 09-05-2012, 10:30 PM
RE: Shop Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-11-2012, 07:57 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-18-2012, 02:06 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-23-2012, 05:02 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi minhduy8030 - 09-23-2012, 05:35 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-23-2012, 07:48 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 09-23-2012, 10:27 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi anyon - 10-14-2012, 10:04 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 10-14-2012, 11:06 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi anyon - 10-14-2012, 08:48 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 10-14-2012, 11:51 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi big_pig - 11-15-2012, 08:41 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 11-16-2012, 07:09 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 11-24-2012, 11:15 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi sicore - 11-25-2012, 09:09 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 11-25-2012, 09:16 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi Tây Cuồng - 11-25-2012, 09:42 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi crazyxxx1993 - 11-25-2012, 10:00 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi Sáo Nghệ - 11-26-2012, 08:40 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 11-26-2012, 09:37 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi nvandai - 01-16-2013, 10:08 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 01-17-2013, 02:54 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi drga1121 - 01-17-2013, 12:24 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 01-17-2013, 02:55 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi orient - 01-17-2013, 10:55 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 01-18-2013, 07:23 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi drga1121 - 01-18-2013, 10:36 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 01-19-2013, 07:31 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi drga1121 - 02-13-2013, 10:04 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 03-26-2013, 09:09 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi ho_lat - 03-26-2013, 11:00 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi orient - 03-26-2013, 06:35 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 03-26-2013, 10:50 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 04-05-2013, 12:03 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 04-05-2013, 10:32 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 04-10-2013, 07:13 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 04-20-2013, 11:59 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 04-22-2013, 12:28 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 05-21-2013, 09:40 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 05-29-2013, 09:34 AM
Khuyến mãi mừng sinh nhât Damsan - bởi saotruc - 06-12-2013, 10:43 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 06-12-2013, 12:40 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 06-21-2013, 02:09 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 06-12-2013, 09:10 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi big_pig - 06-25-2013, 01:52 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 06-25-2013, 01:58 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi big_pig - 06-25-2013, 02:01 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi Hạnh - 07-04-2013, 09:48 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-05-2013, 08:37 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi Hạnh - 07-05-2013, 10:27 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-05-2013, 10:36 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi Hạnh - 07-05-2013, 10:40 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi Hạnh - 07-15-2013, 09:22 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-15-2013, 09:31 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-14-2013, 03:50 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-15-2013, 10:40 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-15-2013, 04:17 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi NguyenHoTrucNhan - 07-15-2013, 05:59 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-15-2013, 09:08 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi NguyenHoTrucNhan - 07-16-2013, 01:45 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-16-2013, 02:56 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi NguyenHoTrucNhan - 07-16-2013, 03:20 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-16-2013, 03:27 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi NguyenHoTrucNhan - 07-16-2013, 08:42 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi NguyenHoTrucNhan - 07-18-2013, 12:47 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi saotruc - 07-18-2013, 04:27 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi shimira - 11-06-2013, 10:23 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi nobita0119 - 02-27-2014, 09:24 AM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi big_pig - 10-10-2014, 12:07 PM
RE: Shop bán Huyên - Ocarina - bởi thanhlong24 - 10-21-2016, 10:16 PM

Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Thumbs Up SHOP TIÊU SÁO CỦA KTS_CHUYEN . KTS_CHUYEN 1,152 3,075,189 03-25-2023, 02:51 PM
Bài mới nhất: akiaphuong
Music Shop Tiêu Sáo trúc made by Độc Cô tử Độc Cô Tử 30 98,413 11-16-2016, 03:26 PM
Bài mới nhất: trangoneland
  Shop Sáo Thủy Tinh - HCM htt 0 8,464 09-05-2016, 09:56 PM
Bài mới nhất: htt
  Shop Tiêu trúc Ngũ Âm (góc nhỏ cung cấp Tiêu-Sáo chất lượng) Lão tè 181 414,889 01-28-2015, 10:51 PM
Bài mới nhất: BaGaiLeeLỳ
  Tiêu, sáo tàu, sáo mèo trúc tím, ocarina Trung quốc babyheart 12 31,681 10-29-2014, 10:17 PM
Bài mới nhất: samkaka
  KHAI TRƯƠNG SHOP SÁO MÈO, SÁO TRÚC UY TÍN TẠI THÁI NGUYÊN cuongcemp 20 49,039 10-22-2014, 08:46 PM
Bài mới nhất: sonlt49
  Shop Yeah6868 ! Dizi, tiêu, sáo bầu và ocarina giá sinh viên!!! werewolf 17 36,684 08-24-2014, 01:14 AM
Bài mới nhất: BaGaiLeeLỳ
  Đông Tây Shop Tây Cuồng 3 10,727 08-12-2014, 04:03 PM
Bài mới nhất: BaGaiLeeLỳ
  Shop Sáo Việt: Bán tiêu, sáo chất lượng tại Hà Nội và Toàn quốc saotrucviet.vn 0 6,535 06-11-2014, 09:11 AM
Bài mới nhất: saotrucviet.vn
Tongue Shop MUSIC PHƯƠNG BẢO lonsualangxang 25 56,319 06-08-2014, 09:35 AM
Bài mới nhất: truongtailinh1993

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 4 khách