Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Báo cáo điểm danh tiếng cho sonlt49
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Báo cáo điểm danh tiếng cho sonlt49
Tóm tắt
sonlt49
(Đam Mê)

Số danh tiếng hiện có: 6

Danh tiếng từ thành viên: 1
Danh tiếng từ bài viết: 5
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
6 0 0
Lời bình luận
huynhcangsieu ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 08-17-2014, 11:47 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=23155#pid23155

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
visaolac ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 12-01-2012, 11:32 PM, {2}

Tích cực (+1): THầy Big Grin..........................
cuongzinzin ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 12-01-2012, 07:45 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=13824#pid13824

Tích cực (+1): h
cuongzinzin ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 12-01-2012, 07:43 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=13821#pid13821

Tích cực (+1): hay
cuongzinzin ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 11-30-2012, 12:32 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=13441#pid13441

Tích cực (+1): hay
cuongzinzin ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 11-30-2012, 12:30 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=13768#pid13768

Tích cực (+1): hay