Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Báo cáo điểm danh tiếng cho mitdoc_dieuluyen
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Báo cáo điểm danh tiếng cho mitdoc_dieuluyen
Tóm tắt
mitdoc_dieuluyen
(Rất Đam Mê)

Số danh tiếng hiện có: 1

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 3
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
2 0 1
Lời bình luận
rongxanh09 ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 09-09-2012, 08:15 AM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=10963#pid10963

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
newroyal ( 1 ) - Lần cập nhật cuối 03-18-2012, 04:39 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=2509#pid2509

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
admina ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 02-17-2012, 08:57 AM, {2}

Tiêu cực (-1): [Không có bình luận]