Lệ Đá - Tiêu C - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Lệ Đá - Tiêu C - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Tác Phẩm & Nhạc Cụ Của Thành Viên (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Diễn đàn: Thành viên biểu diễn (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Chủ đề: Lệ Đá - Tiêu C (/showthread.php?tid=4402)Lệ Đá - Tiêu C - muanuadem32 - 09-12-2016
Lâu lâu post bài anh em nghe chơi cho ý kiến với.