Uyên ương hồ điệp mộng - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Uyên ương hồ điệp mộng - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Thư Viện Bản Nhạc (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Thứ tự bản nhạc (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=10)
+---- Diễn đàn: U (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=52)
+---- Chủ đề: Uyên ương hồ điệp mộng (/showthread.php?tid=3664)Uyên ương hồ điệp mộng - Jibber - 04-11-2014

http://www.mediafire.com/view/ngbsudg4afml2d2/Uyen_uong_ho_diep_mong.pdf


RE: Uyên ương hồ điệp mộng - gioxuan - 04-12-2014

(04-11-2014, 10:39 AM)Jibber Đã viết: http://www.mediafire.com/view/ngbsudg4afml2d2/Uyen_uong_ho_diep_mong.pdf

rất tuyệt a quyết ạ. cảm ơn a rất nhiều.