Liangxiao - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Liangxiao - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Thư Viện Bản Nhạc (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Thứ tự bản nhạc (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=10)
+---- Diễn đàn: L (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=43)
+---- Chủ đề: Liangxiao (/showthread.php?tid=5250)Liangxiao - lehuuhung - 05-26-2020

Bản nhạc Liangxiao. Mình chuyển thành 5 dòng kẻ cho các bạn dễ tập.

Link: http://www.mediafire.com/file/sehofjlfqr5tbh9/liangxiao.gp5/file

Chúc các bạn thành công.