Dây cho đàn bầu bass - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Dây cho đàn bầu bass - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Đàn Bầu (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=72)
+--- Chủ đề: Dây cho đàn bầu bass (/showthread.php?tid=5224)Dây cho đàn bầu bass - hoctrodanco - 01-22-2019

Ai có biết dùng dây gì cho đàn bầu bass?

Cám ơn


RE: Dây cho đàn bầu bass - lehuuhung - 01-25-2019

Bạn nên dùng dây Son của đàn Guitar điện. Kêu rất là hay.