Lần đầu đem tiêu hòa tấu với cổ cầm - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Lần đầu đem tiêu hòa tấu với cổ cầm - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Tác Phẩm & Nhạc Cụ Của Thành Viên (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Diễn đàn: Thành viên biểu diễn (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Chủ đề: Lần đầu đem tiêu hòa tấu với cổ cầm (/showthread.php?tid=5217)Lần đầu đem tiêu hòa tấu với cổ cầm - BaGaiLeeLỳ - 07-19-2018

Vụ này thì quốc tế làm lâu rồi, nhưng hiện với mình thì đây là lần đầu

Ae xem xong đừng cười chê nhé :

https://www.youtube.com/watch?v=0NrvbmEDZzI


RE: Lần đầu đem tiêu hòa tấu với cổ cầm - lehuuhung - 07-19-2018

Khà khà... Thật tình cờ tui đang ở trên quê hương của 2 nhạc cụ này nè. Tui phải mở cho mấy ông bạn tàu khựa Nam Ninh Quảng Tây thưởng thức mới được. Thanks ông lão Lee hói lắm tài nhiều tật.


RE: Lần đầu đem tiêu hòa tấu với cổ cầm - lehuuhung - 07-19-2018

Khà khà... Thật tình cờ tui đang ở trên quê hương của 2 nhạc cụ này nè. Tui phải mở cho mấy ông bạn tàu khựa Nam Ninh Quảng Tây thưởng thức mới được. Thanks ông lão Lee hói lắm tài nhiều tật.


RE: Lần đầu đem tiêu hòa tấu với cổ cầm - lehuuhung - 07-28-2018

Bạn Sơn nên đăng video clip này trong mục tiếng tiêu sáo lê hồng sơn sẽ làm diễn đàn gọn gàng hơn.