cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Đàn Nhị (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Chủ đề: cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ (/showthread.php?tid=5197)cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - tranghehehe - 04-30-2017

cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ


RE: cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - BaGaiLeeLỳ - 05-05-2017

Theo mình biết thì nó không khác nhau lắm, giống như kiểu 99% xấp xỉ với 100% vậy, muốn tạo ra sự khác nhau trong âm sắc của đàn nhị người ta có nhiều cách như : thay bằng các loại mặt da, thay bằng các loại ngựa đàn có chất liệu khác nhau.....


RE: cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - lehuuhung - 10-04-2017

Theo mình hiểu thì có khác nhau. Nhị ta khi cần kéo ra âm xin chào thì ta kéo xin chào là 2 dây buông. Nhị tàu thì ta kéo xin chào là 2 dây buông thì mãi mãi chẳng ra được âm nín hảo.
Tương tự như vậy với nhị mang quốc tịch Pháp sẽ kêu là bông giua, nhị quốc tịch Anh Mỹ Úc sẽ kêu là hê lô, nhị của Lào kêu là sạ bai đi, khợp chay lài lại... Nhị của Nhật sẽ kêu là ô hai ô hôn tôi đi cô...
Vậy làm sao bạn xác định được sự kêu khác nhau được. Bạn xác định quốc tịch cho đàn nhị trước đã. Cứ cái nào kéo xin chào mà nó kêu nín hảo là bạn phân biệt được rồi đấy.


RE: cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - lehuuhung - 10-23-2017

Bạn cứ như bạn Lê Hồng Sơn lại hay, quy hết về dân địa cầu. 
- Nhị của dân địa cầu;
- Sáo của dân địa cầu;
- Tiêu của dân địa cầu.
Thế là đỡ hại não, mà không phải mất thời gian đi tìm hiểu sự khác biệt khi chúng kêu làm chi cho mệt.