cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Đàn Nhị (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Chủ đề: cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ (/showthread.php?tid=5197)cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - tranghehehe - 04-30-2017

cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ


RE: cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ - BaGaiLeeLỳ - 05-05-2017

Theo mình biết thì nó không khác nhau lắm, giống như kiểu 99% xấp xỉ với 100% vậy, muốn tạo ra sự khác nhau trong âm sắc của đàn nhị người ta có nhiều cách như : thay bằng các loại mặt da, thay bằng các loại ngựa đàn có chất liệu khác nhau.....