Trang cá nhân của Pre - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Trang cá nhân của Pre - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Đàn Nguyệt (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Chủ đề: Trang cá nhân của Pre (/showthread.php?tid=4980)Trang cá nhân của Pre - Prebronzer - 01-27-2017

Pre có lập một trang cá nhân nhằm trao đổi đàn nguyệt và hát văn.
Bà con nào quan tâm xin vào và cùng trao đổi và chia sẻ :
https://www.facebook.com/Đàn-nguyệt-hát-văn-1581220645510017/