Giúp --> tìm học đàn tỳ bà - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Giúp --> tìm học đàn tỳ bà - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Tỳ Bà (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Giúp --> tìm học đàn tỳ bà (/showthread.php?tid=4886)Giúp --> tìm học đàn tỳ bà - miumiu1902 - 01-04-2017

Mình ở tp.HCM, yêu thích đàn tỳ bà và rất rất muốn theo học, nhưng có vẻ hiếm người dạy, không tìm được nơi học. Bản thân chưa biết nhiều về nó, chắc cần học từ căn bản. Có bạn nào biết thì chỉ giúp mình chỗ học đi ah....  (T.T) Mình xin chân thành cảm tạ  Blush


RE: Giúp --> tìm học đàn tỳ bà - mrsuakg - 03-09-2017

liên hệ tớ nhé 01242820369 gặp sơn ...