Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt ! - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt ! - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Đàn Nguyệt (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Chủ đề: Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt ! (/showthread.php?tid=4835)Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt ! - Prebronzer - 12-27-2016

Sau rất nhiều chờ đợi, giờ Pre thấy có một nơi rất hữu ích cho các bạn quan tâm đến đàn nguyệt và hát văn :
https://www.facebook.com/groups/1167116343310105/