Trường Tương Tư ( Tiêu Trúc Ngũ Âm) - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Trường Tương Tư ( Tiêu Trúc Ngũ Âm) - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Tác Phẩm & Nhạc Cụ Của Thành Viên (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Diễn đàn: Thành viên biểu diễn (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Chủ đề: Trường Tương Tư ( Tiêu Trúc Ngũ Âm) (/showthread.php?tid=3877)Trường Tương Tư ( Tiêu Trúc Ngũ Âm) - duyman112 - 09-12-2014

Hi. Lâu rồi không chơi hôm nay thằng em mới mua đt nên nó quay xin ae post bài chém gió tí.
http://www.youtube.com/watch?v=zOR85a777Hc BlushBlush