Lối về - song tấu Tranh-Tỳ - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Lối về - song tấu Tranh-Tỳ - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Tỳ Bà (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Lối về - song tấu Tranh-Tỳ (/showthread.php?tid=3719)Lối về - song tấu Tranh-Tỳ - vmtrung12 - 06-09-2014
Sáng tác mới cho đàn dân tộc, Lối về thể hiện niềm vui của người nông dân sau một ngày làm việc trên đồng án được trở về nhà qua tiếng đàn Tranh của NS Xuân Yên và tiếng Tỳ bà của NS Cơ Thụy. Bản nhạc do chính NS Cơ Thụy sáng tác