Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Tỳ Bà (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy (/showthread.php?tid=3672)Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy - vmtrung12 - 04-21-2014

Văn Thiên Tường - Tỳ


RE: Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy - BaGaiLeeLỳ - 04-21-2014

Quá hay luôn !!!


RE: Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy - vmtrung12 - 06-03-2014

(04-21-2014, 10:20 AM)honsoLee Đã viết: Quá hay luôn !!!

Dạ một trong những nghệ nhân Tỳ bà hiếm hoi của Việt Nam còn lại