Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Các Hội Nhóm (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Diễn đàn: Miền Nam (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=69)
+---- Diễn đàn: CLB H.U.I (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=30)
+---- Chủ đề: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 (/showthread.php?tid=2481)

Số trang: 1 2


Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013

[Hình: 156360_554128284598129_544604398_n.jpg]
[Hình: 558249_554128524598105_1007029724_n.jpg]
[Hình: 542263_554128571264767_520965387_n.jpg]


RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013

[Hình: 550279_554128607931430_1631304107_n.jpg]
[Hình: 150618_554128637931427_246070690_n.jpg]
[Hình: 385355_554128937931397_1854738279_n.jpg]
[Hình: 45481_554129141264710_926477379_n.jpg]
[Hình: 14808_554129451264679_1555980774_n.jpg][Hình: 319842_554129437931347_919758753_n.jpg]
[Hình: 67461_554129441264680_449575604_n.jpg]
[Hình: 484737_554129627931328_1064302170_n.jpg]


RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013

[Hình: 155009_554129671264657_1232487575_n.jpg]
[Hình: 408536_554130011264623_1823950939_n.jpg][Hình: 76128_554130507931240_345004992_n.jpg][Hình: 424536_554130611264563_1815693240_n.jpg][Hình: 550309_554130621264562_742419515_n.jpg][Hình: 45534_554126891264935_2094168859_n.jpg][Hình: 397398_554127271264897_391260231_n.jpg][Hình: 601259_554127307931560_1531142236_n.jpg][Hình: 419597_554127491264875_768684299_n.jpg]


RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013

[Hình: 602897_554127754598182_641644010_n.jpg]
[Hình: 601206_554127984598159_258808717_n.jpg]


RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013

Mỏi tay rồi, mọi người có hình độc thì bỏ lên tiếp nhé.
Gà công nghiệp mạnh quá.


RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013

RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013


RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - saotruc - 01-28-2013

Hình như số video này chỉ quay 1/2 chương trình
Công nghiệp chơi kinh thiệt


RE: Tất niên CLB Đại học HUI : 2012 -2013 - hoangdat - 01-28-2013

Bài a saotruc không nhớ tên là " Vó ngựa trên đồi cỏ non". ^^.