Sheet tập Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Sheet tập Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Ocarina-Xun (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Chủ đề: Sheet tập Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh (/showthread.php?tid=1944)Sheet tập Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh - YeuTiengNhi - 09-19-2012

Xin đóng góp sheet luyện Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh.

Bài này tương đối đơn giản, chúc các bác thành công Shy

[Hình: 12%25E5%25AD%2594%25E6%2595%2585%25E4%25...9%25AF.jpg]