Tiêu Sáo MHM ( chuyên cung cấp tiêu sáo chất lượng, giá tốt ). - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Tiêu Sáo MHM ( chuyên cung cấp tiêu sáo chất lượng, giá tốt ). - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Mua Bán & Sửa Chữa Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Diễn đàn: Mua bán (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Chủ đề: Tiêu Sáo MHM ( chuyên cung cấp tiêu sáo chất lượng, giá tốt ). (/showthread.php?tid=1581)Tiêu Sáo MHM ( chuyên cung cấp tiêu sáo chất lượng, giá tốt ). - music_heal_mysoul - 07-14-2012

<p>
[/b]Gian h&agrave;ng Ti&ecirc;u-S&aacute;o MHM xin ch&agrave;o c&aacute;c bạn. MHM giới thiệu những sản phẩm ti&ecirc;u s&aacute;o tự l&agrave;m của shop như sau: Ti&ecirc;u (Tr&uacute;c: T&iacute;m, Gia B&igrave;nh, Đ&agrave; Lạt, Củ Chi) Hệ lỗ bấm: B&aacute;t khổng TQ (8 lỗ),Hệ Việt Nam (6 lỗ : 5-1,4-2) &amp; (10 lỗ).&nbsp;</p>
<p>
[Hình: 1ae4c07e-6e6e-4985-8abd-8f1eb1881aae.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141119_074154.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141119_074924.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141104_202306.jpg]</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
[Hình: 25fccc1e-e796-49db-94fa-c72d5da2aad3.jpg]</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
[Hình: P1060852_zpse4f83f74.jpg] [Hình: IMG_2571_zpsa7536c18.jpg] [Hình: P1060905_zps7dad4612.jpg] [Hình: P1080758_zps7457e324.jpg]</p>
<p>
&nbsp;S&aacute;o (tr&uacute;c :Củ Chi,T&iacute;m,Đ&agrave; Lạt, Gia B&igrave;nh) Hệ lỗ bấm : 6 lỗ ,10 lỗ, 11 lỗ (hệ lỗ của cố NS Nguyễn Đ&igrave;nh Nghĩa), ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; hệ ngũ cung đều cho nhạc t&agrave;i tử hoặc ng&acirc;m thơ.</p>
<p>
[Hình: P_20141102_211354.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141102_211804.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141102_211609.jpg]</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
[Hình: 4aa11157-ae50-41c2-ac39-1d2ee6f9e48e.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141024_204239.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141024_203907.jpg]</p>
<p>
[Hình: P_20141024_204409.jpg]</p>
<p>
[Hình: P1080138.jpg]&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;[i]Lưu &yacute;: - Ti&ecirc;u v&agrave; s&aacute;o của shop sẽ nhận gia c&ocirc;ng theo chuẩn A 440&gt;447Hz, v&igrave; vậy khi đặt h&agrave;ng c&aacute;c bạn lưu &yacute; y&ecirc;u cầu theo chuẩn bao nhi&ecirc;u Hz, mặc định của shop khi kh&ocirc;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu th&igrave; chuẩn tần số trong khoảng 444&gt;446Hz. - Do thời gian c&oacute; hạn n&ecirc;n việc giao h&agrave;ng tận tay cũng hơi bất tiện, v&igrave; vậy MHM khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn sử dụng h&igrave;nh thức chuyển khoản v&agrave; m&igrave;nh sẽ gửi s&aacute;o cho c&aacute;c bạn, m&igrave;nh chỉ c&oacute; thể giao trực tiếp cho c&aacute;c bạn ở tp Bi&ecirc;n H&ograve;a (miễn ph&iacute; chuyển) hoặc nội &ocirc; Tp Hồ Ch&iacute; Minh( Quận 1,2,3,4,5,6,7,9,T&acirc;n B&igrave;nh,T&acirc;n Ph&uacute;,Thủ Đức), ph&iacute; chuyển h&agrave;ng tận nơi v&agrave; giao dịch trực tiếp l&agrave; 50k/đơn h&agrave;ng, nếu đặt nhiều sp c&ugrave;ng l&uacute;c th&igrave; m&igrave;nh sẽ miễn ph&iacute; chuyển h&agrave;ng trực tiếp.Việc chuyển h&agrave;ng trực tiếp n&agrave;y shop sẽ ph&aacute;t c&ugrave;ng l&uacute;c nhiều người n&ecirc;n th&ocirc;ng thường trước khi giao h&agrave;ng MHM sẽ li&ecirc;n lạc sắp xếp thời gian với c&aacute;c bạn trước. -Đối với đơn h&agrave;ng đi xa qua EMS, Vexpress vui l&ograve;ng cộng th&ecirc;m 50k v&agrave;o gi&aacute; của sản phẩm (ph&iacute; đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; EMS).Đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng mua c&ugrave;ng l&uacute;c nhiều sản phẩm sẽ được miễn ph&iacute; vận chuyển bưu phẩm). -Nếu kh&ocirc;ng vừa &yacute; với sản phẩm c&oacute; thể (trong v&ograve;ng 1 tuần). - Trả lại h&agrave;ng v&agrave; shop sẽ ho&agrave;n ph&iacute;. - Đổi một sản phẩm kh&aacute;c. (Shop chỉ nhận lại h&agrave;ng nếu sản phẩm kh&ocirc;ng vừa &yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cho biết r&otilde; kh&ocirc;ng vừa &yacute; ở điểm n&agrave;o để MHM r&uacute;t kinh nghiệp , h&igrave;nh thức gửi trả h&agrave;ng qua bưu điện hoặc đổi trực tiếp.) -C&aacute;c h&igrave;nh thức khuyến m&atilde;i c&oacute; thể sẽ &aacute;p dụng tại chỗ m&agrave; kh&ocirc;ng b&aacute;o trước (giảm gi&aacute;,tặng k&egrave;m.v.v...).</p>
<p>
Mọi thắc mắc về ti&ecirc;u-s&aacute;o, gi&aacute; cả v&agrave; đặt h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ -phoneSadTuấn MHM ) 0962-6633-62</p>
<p>
Email: nguyentrando_at@yahoo.com &nbsp;/ nguyentrando.at@gmail.com</p>
<p>
-Facebook -Bạn n&agrave;o muốn đến workshop thao khảo th&igrave; đến ng&atilde; tư Vũng T&agrave;u (gần cầu Đồng Nai) rồi gọi cho m&igrave;nh.Từ tp hcm c&oacute; thể đi bus 150 l&agrave; đến nơi.[/b] Chuyển khoản: Trần Thị Hồng Nghĩa - ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV chi nh&aacute;nh Đ&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n số tk: 3141 000 1143 701 </p>RE: MHM Bamboo Flute - tap_su_01 - 07-14-2012

Hay quá, nghe danh anh MHM đã lâu, từ khi mới bắt đầu tập tham gia diễn đàn cũ, muốn kiếm 1 cây sáo của anh về tập mà khi tham gia thì anh đã nghỉ làm. Giờ đây anh lại mở lại shop. anh có thể cho em xin cái bảng giá sáo giao động từ...đến để em tham khảo được không ạ


RE: MHM Bamboo Flute - BaGaiLeeLỳ - 07-14-2012

Hu hu, sư phụ MHM ơi, sư phụ làm cho đệ tử 1 cây tiêu 10 lỗ thiệt ưng ý được ko, con mong tin sư phụ mở shop nhiều lắm, hu hu!


RE: MHM Bamboo Flute - Tây Cuồng - 07-14-2012

Khuyến mãi em cây đi anh Lee..anh nhìu quá roài,nghe tin trúc của anh MHM cứng như sắc đá....phải tậu 1 kon về treo cho oách Big Grin


RE: MHM Bamboo Flute - hoangdat - 07-14-2012

Hehe..đắt hàng nhe MHM.


RE: MHM Bamboo Flute - chuthoong - 07-14-2012

Chào mừng MHM, xôm tụ quá, hí hí, thật là tin vui, !


RE: MHM Bamboo Flute - Bamboo-flute2 - 07-14-2012

(07-14-2012, 12:27 PM)chuthoong Đã viết: Chào mừng MHM, xôm tụ quá, hí hí, thật là tin vui, !

Vài ngày nữa MHM sẽ cho ra mắt 1 loạt hàng còn vui hơn nữa . Chuthoong ơi anh em ta cũng có phần chia chác hehe


RE: MHM Bamboo Flute - quoc viet - 07-14-2012

liên tục các cây cổ thụ của Damsan tái xuất giang hồ, bão lớn đây Big Grin
sắp tới đón tân sv lên chắc sẽ đắt hàng lắm.


RE: MHM Bamboo Flute - nhoc_style - 07-14-2012

tin vui tin vui,các lão tiền bối lần lượt tái xuất giang hồ rồi,hi vọng Damsan sẽ ngày càng phát triển,chúc anh MHM đắt hàng nhé, em có 3 cây của anh rồi,hì hì


RE: MHM Bamboo Flute - songUIT - 07-14-2012

3 cao thủ làm tiêu sáo cùng tái xuất à, chúc cả 3 đắt hàng, hihi