Công thức gắn phím đàn Tỳ bà 16 phím - Bản rút gọn
Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam
Công thức gắn phím đàn Tỳ bà 16 phím - Bản rút gọn

+- Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam (http://damsan.net)
+-- Diễn đàn: Nhạc Cụ (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Tỳ Bà (http://damsan.net/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Công thức gắn phím đàn Tỳ bà 16 phím (/showthread.php?tid=1157)Công thức gắn phím đàn Tỳ bà 16 phím - lehuuhung - 04-16-2012

Xin gửi tặng các bạn file tài liệu mình tính toán để gắn phím đàn Tỳ bà hệ 16 ngăn phím.
Đây là một thang âm theo lối cổ xưa, tương đối khó, ít người chơi được. Thường phù hợp với các bài bản Cổ nhạc và hạn chế với kỹ thuật chơi đàn hiện đại như bây giờ. Cách gắn phím đàn Tỳ hiện nay ta đang sử dụng rất thông dụng và số lượng phím nhiều hơn, được chia nhỏ thành nhiều bán âm hơn nên rất linh hoạt trong kỹ thuật chơi đàn Tỳ.

link tài liệu: http://www.mediafire.com/?cchimtb5uz8uzxi