Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Tiếng Đàn Ta Lư-Huy Thục (chuyển soạn cho sáo trúc:Trần Thanh Trung)

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Tiếng Đàn Ta Lư-Huy Thục (chuyển soạn cho sáo trúc:Trần Thanh Trung)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: Tiengdantalu1.jpg]
[Hình: Tiengdantalu2.jpg]
[Hình: b770860f8ddaa03d2009cb33ac503d23_4349541....700x0.png]
[Hình: a6101e600725c2d4edd04b02523b4a36_4349541....700x0.png]
Đây là bản mình lấy từ sách của thầy Trung, chỉ soạn lại bằng Encore thôi.
[Hình: 75947853.png]
[Hình: 74813276.png]