Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Xòe Hoa -Dân ca Thái

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Xòe Hoa -Dân ca Thái
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: XeHoa.jpg]
bài này dành cho mấy bạn tập thổi dễ nè, mà sheet này note cao hơn sheet trong sách anh Lee đưa mình