Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Liangxiao

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Liangxiao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bản nhạc Liangxiao. Mình chuyển thành 5 dòng kẻ cho các bạn dễ tập.

Link: http://www.mediafire.com/file/sehofjlfqr...o.gp5/file

Chúc các bạn thành công.