Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Dây cho đàn bầu bass

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Dây cho đàn bầu bass
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ai có biết dùng dây gì cho đàn bầu bass?

Cám ơn
Bạn nên dùng dây Son của đàn Guitar điện. Kêu rất là hay.