Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
cho hỏi đàn nhị ta và nhị trung âm thanh có khác nhau không ạ
Theo mình biết thì nó không khác nhau lắm, giống như kiểu 99% xấp xỉ với 100% vậy, muốn tạo ra sự khác nhau trong âm sắc của đàn nhị người ta có nhiều cách như : thay bằng các loại mặt da, thay bằng các loại ngựa đàn có chất liệu khác nhau.....