Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Giúp --> tìm học đàn tỳ bà

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Giúp --> tìm học đàn tỳ bà
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mình ở tp.HCM, yêu thích đàn tỳ bà và rất rất muốn theo học, nhưng có vẻ hiếm người dạy, không tìm được nơi học. Bản thân chưa biết nhiều về nó, chắc cần học từ căn bản. Có bạn nào biết thì chỉ giúp mình chỗ học đi ah....  (T.T) Mình xin chân thành cảm tạ  Blush
liên hệ tớ nhé 01242820369 gặp sơn ...