Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Tìm. Sáo Trúc+ Đàn Tranh+ Đàn nhị đi Biểu DIễn tại Cần thơ ngày 10-> 13/1

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Tìm. Sáo Trúc+ Đàn Tranh+ Đàn nhị đi Biểu DIễn tại Cần thơ ngày 10-> 13/1
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
cần tìm 1 sáo trúc. 1 đàn tranh. 1 đàn nhị đi diễn tại cần thơ. ngày 10.11.12.13/1 
Mỗi người chi cần chơi solo 2,3 bài chơi remix sôi động.
ai đi được ib hoặc gọi cho mình 01678083801 hoặc fb https://www.facebook.com/hung.nguyendinh.1253 để biết thêm chi tiết. giá