Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Vọng Kim Lang - tài tử Nam Bộ

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Vọng Kim Lang - tài tử Nam Bộ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: VongKimLang.jpg]

[Hình: vongkimlang-1.jpg]
cám ơn bạn
Vọng kim lang.
file 3gp. Các bạn dùng Guitar Pro 5.0 để mở nghe MIDI tập theo cho dễ.
Ký âm: Nhạc sĩ Trần Văn Sơn
Đánh máy lại: Lê Hữu Hùng
Link tài liệu: http://www.mediafire.com/?lcgp8pls13rwgmb