Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Lối về - song tấu Tranh-Tỳ

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Lối về - song tấu Tranh-Tỳ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.Sáng tác mới cho đàn dân tộc, Lối về thể hiện niềm vui của người nông dân sau một ngày làm việc trên đồng án được trở về nhà qua tiếng đàn Tranh của NS Xuân Yên và tiếng Tỳ bà của NS Cơ Thụy. Bản nhạc do chính NS Cơ Thụy sáng tác