Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Văn Thiên Tường - Tỳ: NS. Hoàng Cơ Thụy
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Quá hay luôn !!!
(04-21-2014, 10:20 AM)honsoLee Đã viết: [ -> ]Quá hay luôn !!!

Dạ một trong những nghệ nhân Tỳ bà hiếm hoi của Việt Nam còn lại