Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Mariage d'amour- Phiên bản cảm âm chế bựa - Quyết Lee Cô cô mập

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Mariage d'amour- Phiên bản cảm âm chế bựa - Quyết Lee Cô cô mập
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Trong phiên bản này 2 thằng Lee và Quyết sẽ làm quân lính tấu tiêu sáo phục vụ cho bệ hạ Cô Khách mập thảnh thơi ngồi rải đàn sau chầu bia, mà cũng khổ 2 thằng lính hầu, thằng bệnh nặng trùm áo gió, thằng say bí tỷ cầm sáo muốn lắc lư ^^