Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Giận mà thương !!!

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Giận mà thương !!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
ai có cảm âm Giận Mà Thương chia sẻ cho tui zới Big Grin
K aj tr.l lun. Pùn wá. Hjc hjc
của bạn đây, nó chính là bài Ví Dặm
[Hình: vidam.JPG]
KO CÓ CẢM ÂM AH ???