Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Giọt nắng bên thềm - Thanh Tùng

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Giọt nắng bên thềm - Thanh Tùng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: giotnangbenthem.gif]