Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Sheet tập Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Sheet tập Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Xin đóng góp sheet luyện Ocarina 12 lỗ bài: Cố hương đích nguyên phong cảnh.

Bài này tương đối đơn giản, chúc các bác thành công Shy

[Hình: 12%25E5%25AD%2594%25E6%2595%2585%25E4%25...9%25AF.jpg]