Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Anh em Thái Bình vào ủng hộ nhé

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Anh em Thái Bình vào ủng hộ nhé
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hôm nay vs vào vs anh em TB ! có ai trong tr ĐH y ko thế! ko biết anh em ở nhà dao này thê nào rồi!
Mình mới lâp Face cho Club sáo Tb ! Anh em vào ủng hộ nhé học hỏi chia se kinh nghiệm
http://www.facebook.com/groups/312572005504515/
[/size]