Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Tuỳ Hứng Lý Qua Cầu

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Tuỳ Hứng Lý Qua Cầu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Một bài của bác Trần Tiến mang âm hưởng Nam Bộ nè, rất hợp với sáo nhé!
http://www.mediafire.com/?vo041vyl7u2btaj