Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Công thức gắn phím đàn Tỳ bà 16 phím

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Công thức gắn phím đàn Tỳ bà 16 phím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Xin gửi tặng các bạn file tài liệu mình tính toán để gắn phím đàn Tỳ bà hệ 16 ngăn phím.
Đây là một thang âm theo lối cổ xưa, tương đối khó, ít người chơi được. Thường phù hợp với các bài bản Cổ nhạc và hạn chế với kỹ thuật chơi đàn hiện đại như bây giờ. Cách gắn phím đàn Tỳ hiện nay ta đang sử dụng rất thông dụng và số lượng phím nhiều hơn, được chia nhỏ thành nhiều bán âm hơn nên rất linh hoạt trong kỹ thuật chơi đàn Tỳ.

link tài liệu: http://www.mediafire.com/?cchimtb5uz8uzxi